O firmie

ContainerPacking stanowi grupę ekspercką i wykonawcza w zakresie bezpieczeństwa osób i rzeczy w transporcie

Od dekady odpowiadamy na potrzeby klientów w zakresie: zabezpieczenia towarów przed warunkami zewnętrznymi, pakowania i mocowania na środkach transportu.

ContainerPacking jest projektem wywodzącym się ze struktury firmy spedycyjnej Cartrag, który z czasem poszerzył działalność o rynki zewnętrzne. Aktualna oferta jest kierowana do producentów, firm spedycyjnych i transportowych oraz klientów indywidualnych. Działania nasze są realizowane w oparciu o sprawdzone narzędzia zarządzania projektami, wnoszą innowacyjność, optymalizują koszty i czas realizacji. Począwszy od doradztwa, przez zaprojektowanie, kompletację, po realizację, dostarczamy opakowania i serwis dla wszystkich rodzajów transportu.

Profesjonalizm naszych usług potwierdzają specjalistyczne certyfikaty cenione w naszej branży, wydane przez wiodące instytucje:
• Akademia Morska w Szczecinie
• Krajowa Izba Gospodarki Morskiej
• Polska Izba Spedycji i Logistyki

Nasze szkolenia są motywacją do dalszych działań i poszerzenia oferty, o czym będziemy informować.
Zapraszamy do współpracy