Kontakt

Skontaktuj się z nami

  Kierownik projektu

  Tadeusz Stryjek
  +48 609 717 004
  containerpacking@gmail.com
  Skype: containerpacking.pl

  Magazyn konsolidacyjny

  ul. Mostek 2/8, 80-759 Gdańsk
  ul. Wyczółkowskiego 121, 44-109 Gliwice

  CONTAINERPACKING należy do grupy CARTRAG sp. z o.o. – spedycja morska, jest odpowiedzialnym za pakowanie, ładowanie i zabezpieczanie towaru do transportu. Cartrag sp. z o.o.; Żeromskiego 32; 81963 Gdynia. Sąd Rejestrowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS 0000014213, Numer NIP 586-001-15-66, Kapitał zakładowy/registered capital: PLN 100.000,-